słoneczny album na zdjęcia

aksamitny album o wymiarach 25 x 35 cm.